kritikák

Kritikák, recenziók

Mezei Gábor száraztenger című verseskötetéről

– Demény Péter, Nehézmester. könyvterasz.hu, 2021. 11. 20. https://konyvterasz.hu/nehezmester-2/

– Krusovszky Dénes, Járunk és tapasztalunk. Magyar Narancs, 2022. január 13. 23.

– Lapis József, EX LIBRIS. Élet és Irodalom, LXVI/12. 2022. március 25. 19.; Lapis József, Elég. Közelítések a kortárs irodalomkritikához, Alföld Alapítvány-Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen, 2022, 237-238.

– Ménes Attila, A halszem mindent lát. kultúra.hu, 2022. március 29. https://kultura.hu/a-halszem-mindent-lat-mezei-gabor-szaraztenger-cimu-verseskoteterol/

– Béres Norbert, A távolság mélyszerkezete. kulter.hu, 2022. április 9. https://www.kulter.hu/2022/04/mezei-gabor-szaraztenger-kritika/

– Kőrizs Imre, Emlékek, versek, legendák. Minimum tizenegyes! Irodalmi sikerlista. Magyar Narancs, 2022. április 28. XXXIV./17. II.

– Csehy Zoltán, A mellérendelődések ijesztő geometriája. Kalligram, 2022/5. 95-96.

– Smid Róbert, A kifáradás lehetőségei – a fiatal líra néhány összefüggő nyomvonala napjainkban. Forrás, 2022/7-8. 104-105.

– Ágoston Enikő Anna, „pontatlan térélmény”. Apokrif, 2022/3. 63-67.

Kritikák, recenziók

A natúr öntvény című verseskötetről

Szilágyi Szilvia, Lyra monstrorum. szifonline, 2016. május 3. https://www.szifonline.hu/helyszinelo/1930-lyra-monstrorum

Kőrizs Imre, Szájból mesélnek. Minimum tizenegyes! Irodalmi sikerlista. Magyar Narancs, 2016. június 9. VII.

Beke Zsolt, „körbeér a kéreg a levélneszezésben”. dunszt.sk, 2016. június 29. https://dunszt.sk/2016/06/29/korbeer-kereg-levelneszezesben/

Molnár Illés, Önt/ör/vény. Kortárs Online, 2016. július 27. https://www.kortarsonline.hu/aktual/irodalom-ontorveny.html

Csehy Zoltán, Prímszámok panoptikuma. kulter.hu, 2016. augusztus 11. http://kulter.hu/2016/08/primszamok-panoptikuma/

Seres Nikoletta, Mi végre a számok? Szépirodalmi Figyelő, 2016/4. 90-94.

Smid Róbert, működik a kémia. szifonline.hu, 2016. október 6. https://www.szifonline.hu/kritika-essze/vandorlo-konyvespolc/1811-V_ndorl_k_nyvespolc_12_

Mohácsi Balázs, Három profi: a veterán, a filológus és a méregkeverő (Térey János: Őszi  hadjárat; Kőrizs Imre: A másik pikk bubi; Mezei Gábor: Natúr öntvény). Műút, 2016057. 78-85. https://muut.hu/archivum/21832

Harmath Artemisz, Egy vadász boncasztala. szifonline.hu, 2016. november 28. https://www.szifonline.hu/kritika-essze/vandorlo-konyvespolc/1780-V_ndorl_k_nyvespolc_14_

Visy Beatrix, 2016 Top-verseskötetei. kulter.hu, 2017. január 12. http://kulter.hu/2017/01/2016-kult-verseskonyvei-top-10/

Lapis József, „a penge még rezeg”. szifonline.hu, 2017. január 23. https://www.szifonline.hu/kritika-essze/vandorlo-konyvespolc/1743-v-ndorl-k-nyvespolc-15

Szauer Lilla, „Belülről Kipakolt Terek”. elomagazin, 2017. február 26. http://elomagazin.com/2017/02/belulrol-kipakolt-terek-mezei-gabor-naturontveny/

Harmath Artemisz, Ízek üvegharang alatt. Alföld, 2017/4. 85-90.

Nagy Márta Júlia, Eleven ételek, halott tájak. Tiszatáj, 2018/7-8. 184-186.

Kolozsi Blanka, „e kő a testnek súlya s fájdalma” Vázlatos áttekintés a kortárs magyar líra biopoétikai vonulatáról. Studia Litteraria, 2022/3-4, 15-16.

Kritikák, recenziók

A függelék. című lírakötetről

Balajthy Ágnes, Befejezetlen teremtés. Műút, 2012/033. 68-70. https://muut.hu/wp-content/uploads/033_2012.pdf; Balajthy Ágnes, Élő helyek. Alföld Alapítvány-Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen, 2022, 285-289.

Farkas Evelin, Ádám után. http://felonline.hu/2012/09/02/adam-utan/

Bartók Imre, Az első és az utolsó. http://kulter.hu/2012/09/az-elso-es-az-utolso/

Hevesi Judit, Egy teremtéstörténet függelékére. http://www.prae.hu/prae/articles.php?aid=5313&cat=3

Dobás Kata, (Nem) függő. http://www.spanyolnatha.hu/uj-lapszam/papir-vaszon-deszka/-p-nem-fuggo-p-p-mezei-gabor-em-fuggelek-em-c-koteterol-p-/3194/

Herczeg Ákos, Egy teremtés stációi. Alföld, 2012/11. 120-125.  

Ayhan Gökhan, Lezáratlan teremtés. http://cultura.hu/kultura/lezaratlan-teremtes/

Fehér Renátó, Mezei Gábor: függelék. Magyar Narancs, 2012/49. XIX.

Zólya Andrea Csilla, Ádám és az almák. Szépirodalmi Figyelő, 2012/6. 86-90.; Zólya Andrea Csilla: Szabadcsavar. AmbrooBook, 2014.

Baán Tibor, Mezei Gábor / függelék. Kortárs, 2013/2. 100-101.

Krusovszky Dénes, Ex libris. Élet és Irodalom, LVII/13. 2013. március 29. 19.; Krusovszky Dénes, Kíméletlen szentimentalizmus. L’Harmattan, Budapest, 2014.

Szamkó Eszter, Egy „befejezhetetetlen mű” indexe. Szkholion, 2012/2. 36-39.

Tóth Andrea, A végszó nélküli magány tere. http://ujnautilus.info/a-vegszo-nelkuli-magany-tere/

Káldy-Kovács Sára, Lábjegyzet egy függelékhez. Tiszatáj, 2013/11. 120-122.

Lapis József, Líra 2.0. Közelítések a kortárs magyar költészethez. JAK+PRAE.hu, Budapest, 2014. 43-44.

Farkas Arnold Levente, Férfi és nő elbeszélhetetlen. Bárka online, 2016. július 1. http://www.barkaonline.hu/olvasonaplo/5371-ferfi-es-n–elbeszelhetetlen

Videó

versmaraton2017 – Mezei Gábor: lárva; előadja: Kurta Niké – Színtézis, 2017. április 11. Készítették: Dézsi Fruzsina – Gerencsér Anna. https://www.youtube.com/watch?v=U7OS7ZtQztQ

Hírdetés