publist_meta

Szakmai publikációk

Monográfia

Fordítás és anyagiság – Az írás mint kultúrtechnika az Örök barátainkban. Ráció Kiadó, Budapest, 2016.

Tanulmányok

Betegség és anesztézia – Oravecz Imre. Alföld, 2023. 4. 78-94.

– Balajthy Ágnes, Mezei Gábor, Simon Attila: Előszó. In: Balajthy Ágnes, Mezei Gábor (szerk.): „fényem nő: magam termelem”. Biopoétika a 20-21. századi magyar lírában. Prae, Budapest, 2022. 9-14.

Látás és biopoétika Pilinszky Kráter című kötetében. Tempevölgy, 2022. 1. 62-70.

Az organikus nyelvi megmutatkozása Nemes Nagy Ágnes verseiben. A légzés példája. Alföld, 2022. 2. 75-84.; In: Balajthy Ágnes, Mezei Gábor (szerk.): „fényem nő: magam termelem”. Biopoétika a 20-21. századi magyar lírában. Prae, Budapest, 2022. 128-142.

A test kitettségének biopoétikai következményei József Attila Ódájában. Kalligram, 2021. 10. 82-91.

Test – technika – önkéntelenség. Alföld, 2021. 1. 38-51.; In: Bednanics Gábor, Pataki Viktor (szerk.): Irodalom és sport. Testgyakorlatok, testtechnikák, testképek a sport irodalmi színrevitelében. Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2022. 241-274.

Az írás fraktúrái. A hangoztathatatlan szerepe a lírában. Alföld, 2019. 5. 71-81.

Fractures of Writing. Space Production and Graphic Surfaces. In: Pál Kelemen, Nicolas Pethes (szerk.): Philology in the Making. Analog/Digital Cultures of Scholarly Writing and Reading. transcript Verlag, Bielefeld, 2019. 185-196.

Akusztikus topográfia és az írás kartografikus működései Szabó Lőrinc és Oravecz Imre verseiben. Alföld, 2018. 4. 73-85.

Írás és topográfia – A megírt város Walter Benjamin és Borbély Szilárd Tiergarten-szövegeiben. Opus, 2017. 1. 74-86.; In.: Kulcsár Szabó Ernő; Kulcsár-Szabó Zoltán; Lénárt Tamás (szerk.): Verskultúrák. A líraelmélet perspektívái. Ráció, Budapest, 2017, 510-523.

The Text as Body – William Shakespeare and Lőrinc Szabó. In: L. Bengi, E. Kulcsár Szabó, G. Mezei, G. T. Molnár, P. Kelemen (szerk.): Hungarian Perspectives on the Western Canon: Post-Comparative Readings. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 2017, 61-75.

The Medium of Writing and Academic Texts – On Hans Ulrich Gumbrecht and Marshall McLuhan. Trans–Humanities 2016. 9. 3. 19-32.

Across the Sea of Senses: Attention and Corporeality in The Rime of the Ancient Mariner. In: K. G. Kállay; M. Bánhegyi; Á. Bogár; G. Kállay; J. Nagy; B. Szigeti (szerk.): The Arts of Attention. KGRE-L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2016, 237-244.

Fordítás és fiziológia – Samuel Taylor Coleridge és Szabó Lőrinc Regéjében. Alföld 2015. 8. 90-104.

Az írás anyagiságának előzetessége – egy Faust-jelenet és a Rubáiyát fordításai. Irodalomtörténet 2015. 1. 60-75.

Faust fordításjelenete mint írásaktus. Partitúra 2014. 1. 29-32.

A textus által színre vitt test – médiaantropológia és mediális megelőzöttség. In: Bónus Tibor; Lőrincz Csongor; Szirák Péter (szerk.): A forradalom ígérete? Történelmi és nyelvi események kereszteződései. Ráció Kiadó, Budapest, 2014, 225 – 240.

Az írás médiuma és az értekező próza – Hans Ulrich Gumbrecht és Marshall McLuhan könyveiről. Prae 2013. 2. 70-82.

Mediális fordítás – hang és írás között. Irodalomtörténet 2013. 1. 145-157.

Following a Source Text while Being Different – Medial Aspects of a Hypogram’s Translation. In: Tanulmányok. Irodalomtudományi Doktori Iskola. Tamás Ábel, Scheibner Tamás (szerk.). Asteriskos 3. ELTE BTK, Budapest, 2012, 159-170.

– Fordítás és (re)produkció – az írás terében előálló materiális inskripcióról. Irodalomtörténet 2012. 1. 47-62.

Illeszkedés és különbözőség – egy hypogramma fordításának mediális aspektusai. Alföld 2011. 7. 56-69.

Tükör, fordítás, idegenség – William Shakespeare és Szabó Lőrinc szonettjei. Irodalomtörténet 2010. 4. 439-454.

Foreign Translation: The Hermeneutics of Foreignness in Translation Theory. Trans-  2010. 10. (http://trans.revues.org/403)

Konferenciaelőadások

– A lappangó nyelv – a fájdalom Oravecz Imre néhány versében. Ember és természet konferencia. FISz-Tempevölgy, Balatonfüred, 2022. október 14-15.

– Próza- és bioritmus – Ondrok gödre. Biopoétika a 20-21. századi magyar prózában konferencia. DE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet – 2022. szeptember 22-23.

– Betegség és anesztézia – biopoétikai aspektusok. Járvány és közösség – biopolitikai perspektívák konferencia. ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék – 2022. június 16-17.

– Látás és biopoétika Pilinszky Kráter című kötetében. „rendíthetetlen, mint a kőzet, / már nem is én ölelem őket.” A FISZ és az EKE BMK konferenciája – 2021. szeptember 9-10.

Az organikus nyelvi megmutatkozása Nemes Nagy Ágnes verseiben. A légzés példája. Biopoétika a lírában. Online konferencia az ELTE szervezésében – 2021. június 24-25.

A test kitettségének biopoétikai következményei József Attila Ódájában. A lírai hang túloldalai / József Attila-olvasatok. Online konferencia a berlini Humboldt-Egyetem Magyar Irodalom és Kultúra Tanszékének szervezésében – 2021. március 25-26.

– Test – technika – önkéntelenség. Mészöly Miklós: Wimbledoni jácint. Sport és irodalom. Testgyakorlatok, testtechnikák, testképek konferencia. Eger, EKE BMK – 2020. szeptember 24-25.

– Az írás fraktúrái – térképzés és grafikus felületek. Hallgatás: poétika, politika, performativitás Konferencia. Petőfi Irodalmi Múzeum – 2018. június 12-13.

Írás. (Az azonos című szócikket bemutató előadás). Mire jók a média- és kultúratudományok? Egy kézikönyv munkálatai. ELTE BTK MIKI – 2018. május 17.

Akusztikus topográfia és az írás kartografikus működései. „örök véget és örök kezdetet” Szabó Lőrinc 60. Petőfi Irodalmi Múzeum – 2017. október 5-6.

Fractures of Writing – Space Production and Graphic Surfaces. Philology in the Making. Theories, Materialities, and Media of Reading and Writing Conference. Universität zu Köln – 2017. május 22-24.

Írás és topográfia – Tiergarten-terek. Közép-európai határ(sáv)ok nemzetközi komparatisztikai konferencia, Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság – Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem – 2016. szeptember 5-6.

Writing/Topography. Philology between Paperwork and Computation című workshop keretében. Az ELTE és a Kölni Egyetem közös DAAD-projektje. Budapest – 2016. május 24.

Faust’s Translation Scene as an Act of Writing. The Discourse Network World War I. című workshop keretében. ELTE ÁITK – University of Vienna. Budapest – 2014. április 10.

Letter Counting vs. Interpretation – Samuel Taylor Coleridge and Friedrich Kittler on Luther and Faust. World Literature: Literature, Hermeneutics and Translation Conference, Universidad de Granada – 2014. február 24-27.

Across the Sea of Senses – A Translation in and a Translation of the Rime of the Ancient Mariner. Intersemiotic Translation Conference, Lodz – 2013. szeptember 25-27.

Across the Sea of Senses – Divided Attention, Illusion and Materiality in the Rime of the Ancient Mariner. The Arts of Attention Conference, Károli Gáspár Református Egyetem – 2013. szeptember 11-14.

A textus által színre vitt test – médiaantropológia és mediális megelőzöttség. Forradalom – Performativitás – Struktúra Konferencia, Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport, Debrecen – 2013. május 9-10.

Automatism of Writing – Medial Aspects of a Hypogram’s Translation. Notation in Creative Processes Conference. Freie Universität, Berlin – 2011. július 13-17.

Illeszkedés és különbözőség. Tavaszi Szél Konferencia. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Piliscsaba – 2011. 

Szócikkek

– Írás; Testtechnika; Medium, Bote, Übertragung (S. Krämer). In: Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel (szerk.), Média- és kultúratudomány. Kézikönyv, Ráció, Budapest, 2018. 109-120; 361-365; 476-481.

Recenziók

– A nyelv határai. (Lőrincz Csongor: Hallgatag hangolások. Nyelvi események, irodalom, antropológia). Alföld, 2022. 11. 139-143.

– How to Leave Behind What? Outside the Anthropological Machine. Crossing the Human-Animal Divide and Other Exit Strategies. Central European Cultures 1, no. 2 (2021): 167–172.

– „Te vagy az állat az emberben”. (Balogh Gergő–Fodor Péter–Pataki Viktor (szerk.): Milyen állat? Az állatok irodalmi és nyelvelméleti reprezentációjáról.) Élet és Irodalom, 2020. április 30. LXIV/18.

– Ex libris Mezei Gábor (Xaver Bayer, Bodor Ádám, Lesi Zoltán, Varga Zoltán Tamás). Élet és Irodalom, 2019. november 22. LXIII/47. 19.

– A kultúra újrahasznosításáról. (Rafael Pinedo: Plop). Alföld, 2019. 11. 142-145.

– Az arc nélküli portré (Hans Belting: Faces). dunszt.sk, 2019. november 7.

– Ex libris Mezei Gábor (Anna Kim, Pajtim Statovci, Slobodan Tišma, Miljenko Jergović). Élet és Irodalom, 2017. október 6. LXI/40. 19.

– Érinthető látóhatár (Kalmár János: Szobor a térben). Alföld, 2013. 2. 119-122.

Az epifánia szükségszerűsége. (Hans Ulrich Gumbrecht: A jelenlét előállítása). Alföld 2012. 5. 124-128.

Hallhatatlan jelenlét (Varga Mátyás: Hallásgyakorlatok). Alföld 2010. 11. 117-120.

– Közös nevező (Csobánka Zsuzsa: Bog). Disputa 2010. 1. 49-51.

„Vörös vércse, kánya, keselyű, sólyom, kánya” (Tomaž Šalamun: Arkhilokhosszal a Kikládokon). Disputa 2009. 7-8. 95-97.

– „Férfikönny mögött láthatatlan” (Vass Tibor: Bevallás garnitúra). Új Hegyvidék 2008. 1-4. 71-74.

– Saját küszöb (Egészrész – Fiatal költők antológiája). Disputa 2008. 6. 43-45.

– „Volt-e ami nincs” (Fecske Csaba: Első életem). Disputa 2007. 4. 45-47.

„Kétszer kettő pedig négy” (Kemény István: Élőbeszéd). Alföld 2007. 4. 97-100.

Mindenki naplója. Zempléni Múzsa 2006. 4. 88-92.

Fordítási munkák

– Mikhail Bulgakov: Master and Margarita. Opera-musical in two acts by Levente Gyöngyösi. Libretto written, following the script by Róbert Bognár and András Schlanger: Szabolcs Várady.

– Ernő Kulcsár Szabó: ‘Lizard on a Sunlit Stone’: Lőrinc Szabó and the Biopoetical Beginnings of Modern Poetry. In: Zoltán Kulcsár-Szabó, Tamás Lénárt, Attila Simon, Roland Végső (szerk.): Life After Literature. Perspectives on Biopoetics in Literature and Theory. Springer, Berlin, 2020. 215-28.

– Lőrinc Szabó: In the Inner Infinity; My Forefather; Lunatics; Prayer for the Children, Lesson; You are this Only One; Getting up; To Touching (Részletek). Uo.

– Dominique Meens: Toll és szőr (Részletek 2). Prae 2017/3. 163. Németh Rékával közösen.

– Franck Fontaine: [Részlet]. Uo., 164. Németh Rékával közösen.

– Philip Larkin: Ez legyen a vers; W. H. Auden: Róma bukása; Elizabeth Bishop: A halászházaknál (Részletek). Uo., 15-20.

– Johanna Drucker: Miről értesít az (im)materialitás: a szöveg mint kód az elektronikus környezetben. Helikon, 2017. 2. 281-301.

– Dominique Meens: Toll és szőr (Részletek). szifonline, 2017. szeptember 24.

– János Térey: Educational Path through Atlantis. = Sajó István, Art Deco a Pusztán. Műcsarnok, 2017. április 7 – június 4.

– István Kemény: Visiting the King (A királynál); Away (El); 20th Century, Version B (XX. század, „B” változat). Kritika Kultúra, 2017. 28. 320-329.

– Ernő Kulcsár Szabó: Literary Movement-Images. Ernst Stadler and Lőrinc Szabó. In: L. Bengi, E. Kulcsár Szabó, G. Mezei, G. T. Molnár, P. Kelemen (szerk.): Hungarian Perspectives on the Western Canon: Post-Comparative Readings. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 2017, 2-15.

– Lőrinc Szabó: Will-o’-the-wisp (Lidérc). In: Uo., 14.

– Tibor Bónus: Heterogeneity of Senses. Marcel Proust and Dezső Kosztolányi. Jászay Dórával közösen. In: Uo., 118-172.

– Maria Seisenbacher: PLAY + REWIND. Tiszatáj, 2017. 1. 4-9.

– Bernhard Siegert: A térkép a terület. Prae 2016. 1. 3-9.

– Rudy Rucker; Terry Bisson: Ahol az elveszett tárgyakat találod. Galaktika XL, 303.

– Geoffrey Winthrop-Young; Eva Horn: Gépi tanulás. Prae 2014. 16. 147-155.

– Tamás Ábel: Horatiusi olvasásjelenetek. In: Hajdu Péter (szerk.): Horatius arcai. Reciti, Budapest, 2014. 9-26.

– Frank M. Robinson: Élet a senki korában… Galaktika XL, 35. 295. 196 – 201.

–  Dezső Kosztolányi: Love; Paul Éluard: Shadows; Christian Morgenstern: The Hanged Man’s Song to the Hangman’s Maid; Jenő Dsida: Love of Yesteryear; Mihály Csokonai Vitéz: For Lilla, Once more; János Pilinszky: What Sort of an Underground Fight; Sándor Weöres: Drum and Dance; Jenő Dsida: Fairy-march; Rainer Maria Rilke: Sacrifice; Clemens Brentano: Rose; Attila József: I Bless you In Sorrow, Gaiety. (Gyöngyösi Levente: I. Szimfónia – a CD angol nyelvű szövegkönyve)

– Hans Ulrich Gumbrecht: 1926. Élet az idő peremén. Kijárat, 2014.

– Hans Ulrich Gumbrecht: 1926. Élet az idő peremén. (részletek). Prae 2013. 2. 30-44.

– Edward Said: Visszatérés a filológiához. = Kelemen Pál; Kulcsár Szabó Ernő; Tamás Ábel; Vaderna Gábor (szerk.): Metafilológia 2. Szerző – Könyv – Jelenetek. Ráció, 2014. 612-638.

– Cresley Cole: A démonkirály csókja. Ulpius, 2012.

– Glenn Cooper: Lelkek könyve. Geopen, 2012.

– Joseph Grigely: Textuális tér. = Déri Balázs; Kelemen Pál; Krupp József; Tamás Ábel (szerk.): Metafilológia 1. Szöveg – variáns – kommentár. Ráció, 2011. 118-161.

– Joan Copjec: Az ortopszichikus szubjektum: Lacan és a filmelmélet. Thalassa 2010. 1. 5-30.

– Anthony Ashley Cooper Shaftesbury: Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times. (Részletek). In: Bodrogi Ferenc Máté: Rend és elragadtatás: Kazinczy esztétikai alaptapasztalatainak egy közös mintázatáról = Debreczeni Attila; Gönczy Mónika (szerk.): Ragyogni és munkálni. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. 138 – 140.

– Szőcs Géza: Lads of Budapest; Prayer for the Fallen; Kádár’s Song; Image of the Lord, or the present as the subject of the contract between past and future. Hungaroton (megjelenés alatt).

– Glenn Cooper: Holtak könyvtára. Geopen, 2010.

– Bálint Katalin: The Mysterious World of Persona. Ingmar Bergman’s Persona Seen from the Perspective of Psychoanalysis. = Dimitrijevic, A.; Fox, E. M.; Schwartz, M. M. (eds.): Psychoanalytic Encounters. Faculty of Philosophy, University of Belgrade. Belgrade, 2009.

– Enid Blyton: Kaland a kincses szigeten. Könyvmolyképző, 2008.

– Stephen Hawking, Lucy Hawking: George Kulcsa a rejtélyes univerzumhoz. Könyvmolyképző, 2008.

– Joseph Delaney: A Szelleminas. Könyvmolyképző, 2008.

– Lenzsér Péter: A Spa on Hajógyár Island, Budapest. In: Edifici de Banys. Budapest. (Projectes X – Ros 2007). Barcelona, 2007. 14-15.

– Hans Sachs: Saint Peter and the Mercenaries; Szilágyi Domokos: Variations of an imaginary poem by Sándor Weöres. In: Vajda János: Choral Works. (CD) Hungaroton 2007. 11-16.

– Ottilie Mulzet: „Valóság, rom formájában”: Megjegyzések Borbély Szilárd Halotti Pompa című könyvéhez. Disputa 2006. 7-8. 32-34.

– Mezei István: Discussion Papers: Chances of Hungarian-Slovak Cross-Border Relations. Pécs-Miskolc: MTA RKK, 2005.

Kontrollfordítás

– Jonathan Culler: A líra nyelve. ford.: Keresztes Balázs. Prae 2017. 3. 7-23.

– Craig Dworkin: A líra és a zene kockázata. ford.: Balajthy Ágnes. Uo., 40-46.

– John Ashbery: Paradoxonok és oximoronok; Glazunoviána; Az élet félrerakott könyvként; Életem története. ford. Mohácsi Balázs. Uo., 4; 165-167.

– Billy Collins: Bevezetés a költészetbe. ford. Ferencz Mónika. Uo. 5.

– Wallace Stevens: A költészet pusztító erő. ford. Ferencz Mónika. Uo. 6.

– Bruno Latour: Ágencia az antropocén korában. ford.: Keresztes Balázs. Prae 2017.1.3-20.

– Noah Heringman: Az antropocén Buffon-olvasata. ford.: Balajthy Ágnes. Uo., 21-39.

– Steven J. Fowler: Nem támadnak meg a medvék; Megtámadtak a medvék. ford.: Fenyvesi Orsolya. Szifonline, 2017. március 8.

– Hanjo Berressem: Rezgések: Magnetofonra venni az akusztikus tudattalant. ford.: Vásári Melinda. Prae 2016. 3. 22-39.

– Mark Strand: A bolygónkról. ford.: Závada Péter. Uo., 41-44.

– Emily Berry: M páciens elképesztő története; Szerelmünk elsózza a vacsorát. ford.: Fenyvesi Orsolya. Uo., 45-46.

– Kevin Barry: Nyulak az öreg birtokon. ford.: az ELTE Műfordító képzés hallgatói. Uo., 50-53.

– Chuck Palahniuk: Napló (Részlet). ford.: Kenesei Mária. Uo., 54-69.

– Stanislav Grof: H. R. Giger és a huszadik századi Zeitgeist. Megfigyelések a modern tudatkutatáshoz. ford.: Adorjáni Panna. Prae 2016. 2. 26-61.

– Sybille Krämer: Térképek – térképolvasás – kartográfia. Kultúrtechnikák által ihletett gondolatok (2007) ford.: Dévényi Erzsébet. Prae 2016. 1. 10-19.

– Megan Poore: Hogyan használjuk a közösségi médiát az oktatásban? ford.: Bozai Ágota. Wolters Kluwer, Budapest, 2015.

– David Wellbery: Előszó. Poszthermeneutikai kritika. ford.: Keresztes Balázs. Prae, 2014. 16. 183-206.

– Arndt Niebisch: Visszaélés a hadi felszereléssel, avagy tetten ért médiumok. ford.: Vásári Melinda. In: Partitúra 2014. 1. 19-22.

Hírdetés